Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH sản xuất Đại Tường của thành phố Trịnh Châu là một trong những doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, trong đó sản xuất và máy thi công R & D cũng là doanh nghiệp hạng nhất của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc. Nó được thành lập vào năm 1983 và nằm ở Xing dương, Trịnh Châu, với danh tiếng tốt của "quê hương của máy móc xây dựng Trung Quốc". Công ty đã trở thành một doanh nghiệp máy móc xây dựng lớn bao gồm khu vực 280.000 m², khu vực xây dựng 90.000 m², tổng tài sản của RMB280 triệu nhân dân tệ và hơn 1.800 nhân viên (bao gồm 123 nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp). Nó sở hữu ba khu vực sản xuất trong đó bao gồm trụ sở chính, chi nhánh đầu tiên nhà máy và nhà máy chi nhánh thứ hai và thiết lập 156 đại lý và trang web dịch vụ trong cả nước để công ty xếp hạng tốt nhất trong số các ngành công nghiệp máy xây dựng ở Hà Nam.

 

 

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật